God relation till tonåringen bidrar till senare alkoholdebut

Höstlov med halloween är ett tillfälle då en del ungdomar dricker sig berusade för första gången. Men en förtroendefull relation mellan förälder och tonåring bidrar ofta till att alkoholdebuten skjuts upp.

En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att 8 av 10 föräldrar i Västra Götalands län upplever att deras tonåringar alltid eller nästan alltid anförtror dem sina bekymmer.  

– Vi vet att en god relation under uppväxten har betydelse i alkoholsammanhang och att det är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ungdomar, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete.  

Forskning visar att ungdomar som kan prata fritt med sina föräldrar börjar dricka alkohol senare i livet, och också konsumerar mindre alkohol totalt sett. I Sverige är ungdomars alkoholkonsumtion nere på historiskt låga nivåer.  

Ungdomars alkoholkonsumtion påverkas av en rad faktorer som föräldrar har möjlighet att påverka. Att tillbringa tid tillsammans, känna till tonåringens kompisar och veta vad tonåringen gör på kvällar, helger och lov är faktorer som visat sig senarelägga ungdomars alkoholdebut.  

– Det är mycket positivt att i Västra Götaland deltar 47 av länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och idéburna organisationer i ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar som också bidrar till minskad alkoholkonsumtion, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Se lista över kontaktpersoner i kommunerna.

FAKTA

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21