Länsstyrelserna inventerar tillfälliga asylboenden

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inventera tillfälliga asylboenden. Migrationsverket bedömer att det nationellt sett finns behov av minst 60 000 nya, tillfälliga boendeplatser för asylsökande.

Länsstyrelsen i Norrbotten har uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete med frågan. Inventeringen är i full gång och ska vara genomförd till den 22 oktober.

Läs mer hos Länsstyrelsen i Norrbotten.