Västra Rossö – ett nygammalt naturreservat i Kosterhavet

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Västra Rossö. Det ligger i Strömstads kommun och gränsar till Kosterhavets nationalpark.
Sandstrand på Västra Rossö

Så gott som hela området blev naturreservat redan år 1981 och hette då ”Västra Råssö med Kockholmen”. Stora delar av det gamla naturreservatet ingår dock sedan 2009 i nationalparken. Det gäller bland annat Kockholmen. Det beslut Länsstyrelsen nu har fattat innebär att resterande delar av det gamla naturreservatet, och ytterligare ca 15 hektar havsområde, utgör det nya naturreservatet Västra Rossö.

På någon av öarna kan man påträffa den sällsynta strandvallmon och även ramslök. Havsområdet har höga naturvärden, inte minst när det gäller de grunda mjukbottnarna där många fiskar och andra marina djur trivs. I de mer vågexponerade lägena ut mot öppen sjö finns på klippbottnar så kallade tareskogar, det vill säga täta bestånd av stora brunalger som vajar med vågorna.

Naturreservatet har stor betydelse för friluftslivet och besökarna är många en solig sommardag. Så många att parkeringsplatserna inte alltid räcker till. I skötselplanen för det nya naturreservatet ingår därför att bygga ut den största parkeringsplatsen.

Naturreservatet är 170 hektar stort, varav 131 hektar utgörs av hav. Det mesta av landområdet utgörs av Rossönäset samt de största öarna Yttre och Inre Arsklåvet.

Naturreservatet sköts av personal från Kosterhavets nationalpark.  


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88