4,3 miljoner till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om medel för utveckling av skyddat boende för kvinnor utsatta för våld. Totalt kommer drygt 4,3 miljoner kronor att fördelas till 31 verksamheter i Sverige.

De fördelade medlen går bland annat till att utveckla verksamheter, lokala kartläggningar av behov av stöd och skyddat boende till särskilt utsatta grupper, förstärka stödinsatser för våldsutsatta kvinnor samt kompetensutveckling för personal på boendena. I Västra Götalands län har medel fördelats till Gryning Vård AB, Kvinno- och tjejjouren ADA (Göteborg), Kvinnohuset Kassandra (Göteborg), Kvinnojouren Borås, Kvinnojouren Duvan (Trollhättan), Kvinnojouren Linnéan (Lidköping) samt Tjejjouren Väst.

En majoritet av ansökningarna om utvecklingsmedel 2015 kommer från idéburen sektor.

– I år är det ovanligt många skyddade boenden som har sökt utvecklingsmedel, även från mindre orter. De flesta skyddade boenden ligger i storstadslänen. Därför har vi även i år valt att prioritera ansökningar från mindre orter för att få en så stor geografisk spridning som möjligt, säger Evelina Skog, utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götalands. Syftet är att få en jämnare fördelning av skyddat boende med god kvalitet över hela landet.

 Lista över fördelning av utvecklingsmedel

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har  ett gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Särskild prioritet ska ges till utvecklingen av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i särskilt utsatta grupper.

Beslutet har fattats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm som gemensamt finansierar medlen.  

Läs mer om uppdraget kring skyddat boende


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88