Gemensamt stöd till livsmedelsproduktion

Idag flödar resurser i form av livsmedel och energi från land till stad. Omvänt är flödet väldigt svagt. Hur kan samspelet mellan stad och land bli bättre?

Länsstyrelsen arbetar på flera områden för att stödja en utveckling som kan överbrygga glappet mellan stad och land. Att hjälpa livsmedelsproducenter och konsumenter att hitta varandra är ett sådant område.

Läs artikeln i sin helhet.

Det nya samhällskontraktet mellan stad och land 

Den här artikeln ingår en temaserie om landsbygdsutveckling under rubriken ”Det nya samhällskontraktet mellan stad och land”. I temaserien borrar vi djupare i hur landsbygdsfrågor hänger samman med övriga frågor i samhället. 

Läs mer om stad och land

Länsstyrelsen arbetar på olika sätt för att stödja landsbygdens utveckling, bland annat genom det nya landsbygdsprogrammet

Under våren 2015 hade Sveriges Television en serie inslag och en debatt under temat Ett Sverige.  

Uppgiften att Sverige urbaniseras snabbare än något annat land i Europa diskuterades i början av sommaren 2015 i bland annat Dagens Nyheter: ”Rekordsnabb urbanisering av Sverige är en myt”, ”Sverige är inget urbant land” och ”Uppgiften om urbanisering passar vår självbild”.