Landshövdingen vädjar om flyktingbostäder

Länets kommuner uppmanas av landshövding Lars Bäckström att utreda och snabbt få fram fler boenden till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd.
Lars Bäckström

Brevet, som skickades för en tid sedan, är en vädjan till länets 49 kommuner om att göra mer. Situationen är ansträngd för många kommuner men landshövdingen känner stor tillit till deras insatser säger han till SVT Nyheter Väst:

– Min övertygelse är att den politiska ledningen i länets samtliga kommuner har insikter om läget och en vilja att göra så gott de kan, säger Lars Bäckström.

Läs mer om hur brevet tagits emot i ett par kommuner i SVT Nyheter Väst.