Länsstyrelsen vitesförelägger återvinningsföretag om inte störande lukt åtgärdas

Lukten från Ragn-Sells avfallsanläggning vid Trestad Center i Vänersborgs kommun har under senaste åren varit alltmer störande för grannarna. Länsstyrelsen kommer nu att förelägga bolaget om att få till en varaktig lösning på problemen.  Klarar man inte detta kommer man att få betala vite, en form av böter.

Länsstyrelsen konstaterar att bolaget, trots tidigare förelägganden om åtgärdsplaner och luktutredningar, inte lyckats komma till någon varaktig lösning på luktproblemen. Under sommaren har det framför allt varit lakvattendammarna som luktat. I början på september förstärktes luktstörningarna vilket Länsstyrelsen anser beror på bristande hantering av farligt avfall. Den händelsen har därför anmälts till åklagarmyndigheten som ett misstänkt miljöbrott.

Lukt är en sammansättning av en mängd olika ämnen och det finns inget bra och enkelt sätt att mäta lukt. Detta är ett problem i myndighetsutövningen eftersom man inte kan fastställa något mätvärde som inte får överskridas, något som man till exempel kan göra för buller. Länsstyrelsen kommer nu att förelägga Ragn-Sells om att se till att ha ordentlig syresättning i lakvattendammarna. En tillräckligt hög syrehalt vet man förebygger luktstörningar. 

– På Ragn-Sells Heljestorp har man en stor och omfattande verksamhet med hantering av avfall som självklart inte kommer att kunna bli helt luktfri, säger länsmiljöingenjör Gudrun Magnusson. Men de luktstörningar som periodvis varit de senaste åren är inte acceptabla. Grannarna har fog för sina klagomål.

Om bolaget inte klarar kraven kommer det att kosta 100 000 kronor för varje tvåveckorsperiod till dess att man kommit till rätta med problemen i lakvattendammarna. Då det även finns andra anläggningsdelar, till exempel biogasanläggningen, som kan ge störande lukt förutsätter Länsstyrelsen att bolaget jobbar aktivt för att komma till rätta med även dessa störningar. Länsstyrelsen kan annars komma att vitesförelägga om fler åtgärder. 


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Gudrun Magnusson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 44
gudrun.magnusson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland