Årbolsfjället – nytt naturreservat i Melleruds kommun

I Årbolsfjällets mäktiga branter ned mot sjön Näsölen finns naturskogar där många rödlistade arter trivs. Området har nu skyddats som naturreservat av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Utsikt från Arbolsfjället över en sjö

Redan i slutet på 1990-talet pekade Skogsstyrelsen ut branterna som så kallad nyckelbiotop. Naturvärdena består i en artrik och skyddsvärd flora med sammanlagt minst 15 rödlistade arter. Eftersom vissa delar är mycket branta har skogen inom dessa områden fått utvecklas fritt utan skogliga ingrepp. På bergskrönet finns en senvuxen skog på hällmark med gamla och knotiga ekar och aspar som också har en värdefull moss- och lavflora.

Bland de rödlistade arter som man kan hitta i naturreservatet finns t.ex. stor klipptuss (en mossa), grön sköldmossa, vedtrappmossa, klosterlav, västlig njurlav och blylav.

Naturreservatet ligger cirka 8 km väster om Mellerud. Det är 65 hektar stort. Terrängen är för det mesta mycket brant och det är därför svårt att ta sig fram. En liten P-plats och kort vandringsled ska i alla fall göras i ordning så småningom i den nordligaste delen av naturreservatet. Då kommer man efter en vandring på cirka 700 meter fram till en utsiktsplats där man i klart väder kan se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88