Nu kommer nya sedlar och mynt

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får nya säkerhetsdetaljer med bättre skydd mot förfalskningar och mynten blir mindre, lättare och nickelfria. Information om bytet finns på ett 30-tal språk och kan även fås uppläst i en app.
Bild på de nya sedlarna

Sedlarna och mynten kommer i två omgångar: oktober 2015 och oktober 2016. Bytet kommer främst att ske i handeln. Under en period kommer både de nuvarande och de nya sedlarna och mynten att finnas samtidigt. Vi får en ny valör, en 200-kronorssedel. Det blir också ett återseende av 2-kronan, som börjar ges ut igen.

De nuvarande sedlarna och mynten blir så småningom ogiltiga. För att inte riskera att du då har ogiltiga sedlar och mynt kvar hemma, betala med dem så snart som möjligt.

När du får en ny sedel i din hand, vicka på sedeln för att kontrollera att den är äkta. Du kommer då att se bilder som skiftar färg och bilder som rör sig och växlar motiv.

Vill du veta mer?

I september får alla hushåll i Sverige en broschyr om sedel- och myntutbytet i brevlådan. I den kan du läsa mer om bytet och vilka datum som gäller. På Riksbankens webbplats finns ytterligare information, även på de svenska minoritetsspråken och de största invandrarspråken.

Du kan också läsa mer i appen Kolla pengarna. Här kan man lyssna på information och läsa informationsbroschyren på mer än 30 olika språk. Sök efter ”Kolla pengarna” i Google Play eller App Store. Appen är gratis.

Information finns även på facebook.com/kollapengarna, där det också går att ställa frågor om bytet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Läs mer om betaltjänster på Länsstyrelsens webbplats.