Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

Kameraövervakning, biotopskydd och djurskyddstillsyn av djur som visas offentligt tillhör de områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen kommer att kontrollera extra under höstens Tillsynsvecka 21-25 september.

- Efter att Tillsynsveckan legat vilande under våren storsatsar vi nu med hela tio olika intressanta projekt under en och samma höstvecka. Det är roligt med så många projekt med en så stor variation inom Länsstyrelsens tillsynsområde, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen och ansvarig för Tillsynsveckan.

Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. Under de tre senaste åren har Länsstyrelsen organiserat tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen.

Under höstens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområden:

  • Kameraövervakning på polisstationer och i domstolar
  • Åtgärder mot penningtvätt
  • Stiftelser med ändamål att främja barn
  • Kontroll av pantbankernas verksamhet
  • Illegal verksamhet på krogen med betoning på prostitution – seminarium 25/9 för kommunala alkoholhandläggare
  • Biotopskydd i jordbrukslandskapet
  • Energitillsyn av avloppsreningsverk
  • Användning av läkemedel till livsmedelsproducerande djur
  • Djurskyddstillsyn av sällskaps- och lantbruksdjur som visas offentligt
  • Dialog med kommuner om deras hantering av tillgänglighet på allmänna platser, i publika lokaler och på lekplatser

Media har möjlighet att följa med på tillsynsbesök!

Läs mer i listan över tillsynsbesök 21-25 september

 


Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.


 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18