Dålig respekt för hummerregler ökar behovet av fisketillsyn

Under 2015 har 147 misstänkta brott mot fiskelagen anmälts av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Huvuddelen av dessa har varit illegala fiskeburar. Sedan 2006 har överträdelserna vid fiske med burar ökat. Under hummerfisket, som har premiär 21 september, kommer därför Sjöpolisen, Kustbevakningen och Länsstyrelsen att utföra riktade kontroller. 
Foto: Daniel Valentinsson

Under själva hummerfisket gäller följande regler:

  • Hummerns minimimått är 80 mm carapaxlängd
  • Hummertinan måste ha 2 flyktöppningar på minst 54 mm
  • Redskapet måste ha en korrekt märkning och utmärkning
  • Sumpar måste vara märkt med användarens identitet
  • Honor med yttre rom skall återutsättas omedelbart
  • Stulna redskap ska anmälas till polisen

Under senare år har amerikansk hummer påträffats i svenska vatten. Den amerikanska hummern utgör ett potentiellt hot mot det svenska beståndet främst då den kan sprida sjukdomar och hybridisera med inhemsk hummer. Rapportera fynd av amerikansk hummer till Sveriges Lantbruksuniversitets havsfiskelaboratorium, telefon 010-478 40 53. Havsfiskelaboratoriet betalar en hittelön på 500 kronor för varje sådan hummer som påträffas.

Läs mer om gällande fiskeregler för hummerfiske på Länsstyrelsens webbplats eller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

www.svenskafiskeregler.se


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen Västra Götaland
David Solstorm  
010-224 55 19

Sjöpolisen
Owe Magnusson
010-56 54 979

Kustbevakningen
Ola Vesterlund
031-726 90 15

Havs- och Vattenmyndigheten
Sofia Brockmark ,främmande arter
010-698 65 81

Stig Thörnqvist, fisketillsyn
010-698 62 65

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland