Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

Länsstyrelsen har idag genomfört en samverkanskonferens för kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. - Vi ser ett stort behov av samordning och att utbyta information mellan myndigheterna för att arbetet ska bli så bra som möjligt, säger tf säkerhetsdirektör Charlotta Källerfelt.

– Därför kommer Länsstyrelsen även framåt att samla länets kommuner och myndigheter till samverkan när det är motiverat.

– Vi behöver kontinuerligt arbeta med beredskap och kapacitet i länet för mottagning av nyanlända. Idag sitter över 10 000 personer med uppehållstillstånd i landets flyktinganläggningar. Genom en ökat mottagande kan kommunerna underlätta Migrationsverkets arbete för mottagning av de nya asylsökande som kommer till landet. Länsstyrelsen fortsätter dialogen med kommunerna om mottagande av nyanlända, säger mångfaldsdirektör Talieh Ashjari.

Länsstyrelsens långsiktiga uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända samt förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn. För närvarande har 47 av länets 49 kommuner överenskommelser om mottagning.

Även på andra sätt arbetar Länsstyrelsen för att nyanlända ska få en bra start i Sverige. Dels i samverkan med kommuner och andra myndigheter, kunskapshöjande insatser och dels genom fördelning av utvecklingsmedel. 

Mer om Länsstyrelsens uppdrag

Relaterade länkar

Om Länsstyrelsens arbete med integration

Polisens arbete med flyktingmottagande

Göteborgs Stad  

Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen

Information om Sverige Webbportal för dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Information på flera språk.