Tonårsföräldrar önskar stöd

Tonårstiden kan vara en tid med stora utmaningar för både tonåringar och föräldrar.
Länsstyrelsen och Göteborgs universitet har nu, på regeringens uppdrag, tagit fram en rapport om vad som krävs för ett fungerande stöd till tonårsföräldrar. Arbetet är en del i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd.
Tonåring försöker koncentrera sig på sin dator trots flera distraherande inslag.

Föräldrar med barn i tonåren har behov av och önskemål om föräldrastöd. Länsstyrelserna har nu ett särskilt regeringsuppdrag att stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har som en del i den satsningen gett Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar.  

Sammanställningen visar exempelvis att det krävs ett tydligt politiskt budskap i frågan och att ett föräldrastöd kan behöva anpassas och utvecklas utifrån föräldrars önskemål och behov samt barnets ålder. Även föräldrar till äldre tonåringar behöver stöd. Det krävs också långsiktighet i planeringen, uthållighet i genomförandet, och att vi når så många föräldrar som möjligt. Ett samarbete med andra kommuner eller organisationer kan ge förutsättningar för både långsiktighet och ett varierat utbud.  

Vi hoppas att sammanställningen ska bidra med kunskap till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå i arbetet med att påbörja eller utveckla kunskapsbaserade insatser i det föräldrastödjande arbetet.  

Läs hela rapporten.