Fjädergräs och drakblommor får mer plats vid Nolgården Näs

Naturreservatet Nolgården Näs i Falköpings kommun är något av helig mark för den botaniskt intresserade. Många naturintresserade har genom åren besökt området för att njuta av de exklusiva växter som finns där. Nu har Länsstyrelsen beslutat att utöka reservatet.
Smalbladig lungört återfinns i naturreservatet Nolgården Näs

Nolgården Näs blev naturreservat redan 1948. Naturtypen stäppartad torräng med arter som fjädergräs, drakblomma och smalbladig lungört är en relikt från värmeperioden under bronsåldern. Arterna finns endast på några få grusåsar i Falbygden.

Nu finns ett åtgärdsprogram för att restaurera områden för stäppartad torräng. Utökningen av naturreservatet från 4,2 till 12,6 hektar, och den nya skötselplanen, är en del i detta arbete.  

– Jag är positiv till reservatsbildningen, säger Per Sandahl som är markägare i naturreservatet. Men jag har också påtalat för Länsstyrelsen att skötselförslagen riskerar att innebära ett betydande merarbete för djurhållningen. Jag hoppas på samma konstruktiva dialog i det fortsatta samarbetet som vi har haft hittills.

– Jag tycker att det är viktigt att vi bevarar naturmiljön i naturreservatet så att artpopulationerna inte minskar, säger Carl-Magnus Andersson som också är markägare och djurhållare i naturreservatet.

– Vi i Västergötlands Botaniska Förening tycker att detta är Sveriges viktigaste naturreservat, och vi vill bidra med vår kunskap i det fortsatta arbetet säger Gösta Börjeson, föreningens ordförande.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett särskilt ansvar för att restaurera och skydda stäppartad torräng.

– Det känns fantastiskt roligt att genomföra restaurering och skötsel tillsammans med markägarna och Västergötlands Botaniska Förening och säger Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18