Senarelagd utbetalning av jordbrukarstöd

Jordbruksverket har sett över tidsplaner och prioriteringar för utbetalningar av jordbrukarstöd för att underlätta för svenska mjölkföretag. Förändringarna innebär ändrade tidsplaner.
Sädesfält. Foto: Martin Fransson

– Vårt och länsstyrelsernas övergripande mål är att så många lantbrukare som möjligt ska kunna få pengar så tidigt som möjligt. Vi har nu gjort omprioriteringar och tidigarelägger vissa utbetalningar för att underlätta särskilt för den ansträngda mjölksektorn, dock utan att äventyra helheten, förklarar Anders Egonson, chef för utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket.

I december kommer dubbla utbetalningsomgångar av gårdsstödet att ske. Det blir även en högre andel delutbetalningar i december av nya miljöersättningar samt en delutbetalning av kompensationsstödet i början av 2016. Dessutom planeras utbetalningar i oktober till lantbrukare som har miljöersättningsåtaganden från det tidigare landsbygdsprogrammet.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande