Hur följs alkohol- och tobakslagarna på festivaler?

God kunskap, samverkan mellan myndigheter och ansvarsfull alkohol- och tobaksförsäljning är en del av receptet för att minska risken för olyckor, fylla och langning på våra festivaler. Detta är en del av resultatet efter länsstyrelsernas kartläggning av ett antal festivaler 2014.
Konsert, festival, ballonger, folkmassa

Det finns generellt sett en god kunskap hos länsstyrelserna om hur alkoholserveringen bedrivs på restauranger och pubar som har serveringstillstånd. Däremot behöver kunskapen om hur serveringen bedrivs vid tillfälliga arrangemang öka och fördjupas.  

Av den anledningen tog Länsstyrelsen Östergötland initiativ till en kartläggning av ett antal festivaler runt om i landet. Kartläggningen genomfördes i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götaland, Kalmar, Blekinge Jämtland, Stockholm och Skåne. Syftet med kartläggningen var att skaffa kunskap om hur tillfälliga arrangemang genomförs och hur alkohol- och tobakslagarnas bestämmelser fungerar och följs i praktiken. Under sommaren 2014 besöktes ett antal festivaler och resultatet av observationerna har sammanfattats i en rapport.  

Rapporten belyser hur skyddet för barn och unga kan hanteras, bland annat genom hur legitimationskontroll sker och hur marknadsföringen av alkohol och tobak ser ut. Men även positiva och negativa aspekter av stora serveringsytor. Rapporten understryker också vikten av god kunskap om de sociala skyddsaspekterna vid tillståndsgivning i samband med festivalarrangemang.  

– Det har varit en lärorik insats som vi kommer att ha användning för framöver, säger Lars S Andersson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är mycket positivt när vi kan genomföra sådana här gemensamma satsningar för att öka förståelsen för den här typen av tillfälliga arrangemang. Vissa saker har man mer på känn, som det här med hur stora serveringsytor fungerar, och då är det skönt att kunna säga: Nu vet vi.  

Läs mer i rapporten Festivaler 2014 – en kartläggning