Stort intresse för Energieffektiva storkök

I fredags presenterade Belok tillsammans med Länsstyrelsen och samarbetspartnern Bengt Dahlgren AB erfarenheter och lärdomar från projektet Energieffektiva storkök. Drygt 120 personer från kommuner, stadsdelar, fastighetsägare och leverantörer samlades på Göteborgs Stadsmuseum för att ta del av resultatet och få chansen att träffa andra med samma intresse för energieffektiva storkök.

Det finns stora miljö- och ekonomiska vinster med att effektivisera energianvändningen i storkök på skolor, sjukhus, fängelser, regementen, hotell, restauranger med flera. Belok, som är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, driver sedan ett par år projektet Energieffektiva storkök. Syftet är att minska energianvändningen i landets storkök.

Tomas Kåberger inledde

Tomas Kåberger, bland annat professor i fysisk resursteori, energi och miljö, vid Chalmers tekniska högskola, inledde dagen genom att ge perspektiv på utvecklingen inom energiområdet. Han menade att det som var en omöjlighet för tio år sedan, kan innebära oändliga möjligheter idag. Vindkraftsutvecklingen i Kina, solceller och andra energieffektiviserande tekniker var några exempel som han tog upp. Han poängterade också vikten av att ständigt leta energiläckor.

- Läckor finns överallt och man ska inte skämmas när man hittar dem. Skämmas ska man bara om man inte bryr sig om att leta efter dem, menade han.

Hovåsskolan och Sahlgrenska exempelkök

Köken i Hovåsskolan och i Sahlgrenska Universitetssjukhus är projektets demonstrationskök, det ena ska byggas helt nytt, det andra ska byggas om. Erfarenheter från dessa projekt, beteendestudier och workshops med användare och leverantörer presenterades under fredagen.

- Vi är jätteglada att vi fått vara ett av demonstrationsköken, sade Jessica Bäckström, köksmästare på Hovåsskolan. Genom att få projektets ögon på oss har vi blivit medvetna om vad vi kan göra annorlunda för att minska energianvändningen. Att börja använda timer till värmeskåpen och fylla ugnar och diskmaskiner mer effektivt är några exempel. Det är en kombination av beteende och energisparande teknik, menade hon.  

De samlade erfarenheterna från projektet finns på Beloks webbplats.

Minimässa under pauserna

Programmet under dagen var fullspäckat och välplanerat. Föredragningar varvades med panel- och publikdiskussioner och en minimässa hölls av leverantörer och organisationer med inriktning mot energieffektiva storkök. Många passade på att besöka minimässan under pauserna och tog chansen att prata om och få demonstrerat möjligheter att spara energi i köken. Robin Bosma från Electrolux Professional var en av utställarna som fick möjligheten att presentera miljömärkningen Electrolux Green Spirit.

- Ett mycket bra tillfälle att få träffa brukarna och berätta om vad vi kan göra inom området storkök, sade han.

Nöjda med dagen

Dagens moderator Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare energi & miljö på Lokalförvaltningen i Göteborg, var mycket nöjd med dagen. Nöjda var också de inbjudna. Några av dem var Linda Gusten och Carina Holm från lokalförsörjningsavdelningen i Mölndals stad.

- Vi har väntat på resultatet från projektet och tycker det är jätteintressant att få del av erfarenheterna, sade de.  En annan nöjd deltagare var Martin Lindstaf, storkökskonsult från Cedervall arkitekter.

- Mycket bra dag, var hans spontana kommentar. Nu finns det något konkret att gå på.

Tomas Kåberger  Professor Tomas Kåberger gav nya perspektiv. Bland annat pratade om att hela tiden leta energiläckor och om att det finns oändliga möjligheter till förbättringar inom energiområdet.  
Panelen: Anders Sandh, Jakob Pontusson och Jessica Bäckström  Panelen bestod av Anders Sandh och Jakob Pontusson från Bengt Dahlgren AB och Jessica Bäckström, från Hovåsskolan. 
Bild på minglet under minimässan  Under pauserna kunde deltagarna besöka minimässan som hölls av leverantörer och organisationer med inriktning mot energieffektiva storkök. 
Linda Gusten och Carina Holm  Linda Gusten och Carina Holm från lokalförsörjningsavdelningen i Mölndals stad hade väntat på resultatet från projektet. 
Martin Lindstaf  - Nu finns det något konkret att gå på, sade Martin Lindstaf, storkökskonsult från Cedervall arkitekter.  
Mikael Eriksson  - Storkök är ett eftersatt område som behöver få mer fokus. Därför är detta projekt jätteviktigt, sade Mikael Eriksson på konsument och medborgarservice på Göteborgs stad.