Tyck till om Tivedens nationalpark

Tivedens Nationalpark genomgår stora förändringar. Fram till 2017 utvidgas nationalparken och entréerna för besökarna byggs om. Nu kan alla som vill vara med och påverka det framtida friluftslivet och skötseln av nationalparken lämna sina synpunkter.
Klippblock i Tivedens nationalpark. Foto Mostphotos.

Tivedens nationalpark är redan en välbesökt plats. Både svenska och utländska turister hittar dit för att vandra, bada eller bara njuta av den förhållandevis orörda skogen. Förhoppningsvis kommer fler besökare att hitta till Tiveden i framtiden, och friluftslivet kan utvecklas ännu mer. Det är något som Länsstyrelserna i Örebro och Västra Götalands län välkomnar. Men på vilket sätt ska friluftslivet utvecklas?  

Lämna synpunkter på förslaget

Just nu är förslaget om den nya utvidgade nationalparken ute på remiss. Det innebär att fram till den 5 oktober kan den som vill lämna synpunkter både vad det gäller skötsel av naturen och friluftslivets förutsättningar i nationalparken.

– Det finns många som bor och verkar i Tiveden, och vi hoppas att de tar chansen och lämnar synpunkter på förslaget, säger Daniel Gustafson projektledare för Tivedens utvidgning och ombyggnad vid Länsstyrelsen i Örebro län.  

Naturturism och service viktigt för regional utveckling

Friluftslivets förutsättningar i nationalparken kan vara avgörande för den som vill utveckla naturturism eller erbjuda annan service till gäster i Tiveden. Att utveckla naturturism i områden med skyddad natur ger möjlighet till regional utveckling. Samtidigt måste det ske på ett varsamt sätt, som inte stör eller förstör naturvärdena.

– Vi vill skapa förutsättningar för att fler upptäcker den storslagna naturen i Tiveden, och ur det perspektivet är det värdefullt att de som bor eller vill verka i Tiveden bidrar med synpunkter på det förslag som tagits fram, säger Örjan Nilsson naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förslaget inklusive kartor och andra underlag finns samlat på Naturvårdsverkets webbplats.


 Länkar

Förslaget inklusive kartor och andra underlag finns på Naturvårdsverkets webb

Mer fakta om Tivedens nationalpark