Varför kommunala klimatanpassningsplaner?

På det temat samlas länets kommuner och andra berörda aktörer till Länsstyrelsens klimatanpassningsdag den 3 september. Under dagen presenteras senaste klimatdata, en inblick i det nationella och regionala klimatanpassningsarbetet samt goda exempel på lokala åtgärder.

Strategiskt klimatanpassningsarbete på nationell, regional och lokal nivå är en fråga som särskilt ligger i fokus i år. För drygt ett halvår sedan presenterade SMHI en uppföljning av Sveriges klimatanpassningsarbete och förslag på dess framtida utveckling. Samtidigt inväntas under hösten nya klimatanalyser för Sveriges län utifrån senaste klimatdata.

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå och har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. En av de prioriterade åtgärderna som föreslås är att kommunerna ser över behovet av en kommunal klimatanpassningsplan.

– Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunerna arbetar mer strategiskt med klimatanpassning. Den här dagen erbjuder ett forum för information och diskussion om hur kommuner kan arbeta konkret med klimatanpassningsfrågan, säger Christer Abrahamsson samhällsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Närmare 150 personer från kommuner, myndigheter och andra organisationer som arbetar med klimatrelaterade frågor är anmälda. Programmet innehåller föredrag från bland annat SMHI, Svensk Försäkring och lokala aktörer som arbetar med klimatanpassningsåtgärder.  

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

Tid: Torsdag den 3 september kl. 09.30-16.00

Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

 

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18