Föreläsning om lägesbild – en del i att utveckla länets krisberedskap

Jonas Landgren från Chalmers tekniska högskola föreläste i måndags i hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg. Ämnet var hur lägesbilder underlättar bedömningar av händelser och bidrar till samordnade åtgärder.

Det var MSB:s ”Kunskapsplattform Ledning” och Länsstyrelsens projekt ”Flexibel ledning, informationsdelning och lägesbild” som bjudit in kommuner och myndigheter till föreläsningen om informationsdelning och lägesbild. Ett trettiotal personer kom för att lyssna och samverka med varandra. Föreläsningen sändes också via videokonferens till MSB:s lokaler i Stockholm, Karlstad, Revinge och Sandö.

Lärdomarna var flera från föreläsningen och en av dem var att vi ofta glömmer det framåtriktade perspektivet av en händelse. Vi hamnar lätt i att rapportera om vad som inträffar och glömmer det som också k a n inträffa och vad som i så fall behöver göras.

Föreläsningen kommer att länkas till här inom kort (under redigering).


Säkerhetsansvariga på kommuner, räddningstjänst och polisen var några av dem som kommit för att lyssna på Jonas Landgren och samverka med varandra.


Jonas Landgren har studerat vad organisationer gör kring händelser och en av sakerna han har slagits av är att lägesbilderna ofta är väldigt lika, trots olika karaktär på händelse.