Nu öppnar flera av stöden i landsbygdsprogrammet

Från och med i dag 27 augusti går det att förhandsansöka om företags- och projektstöd i det nya landsbygdsprogrammet. Exempelvis går det att ansöka om startstöd för unga lantbrukare, stöd för investeringar som bidrar till jobb och bättre klimat samt stöd som utvecklar servicen på landsbygden.

Illustration över hav, stad och land. Illustratör: Rebecca Elfast

– En landsbygd med stark utveckling är en resurs för Sverige. En viktig del och ett viktigt verktyg för att bidra till detta är landsbygdsprogrammet som ska verka för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden, säger Mirja Hjers, funktionschef på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram som ska stärka förutsättningarna att bo och verka på landsbygden. Redan i september 2014 öppnades ansökan för stöd till utbyggnad av bredband och investeringar för om- och tillbyggnad av djurstallar.

Förhandsansök via e-tjänst

Nu öppnar programmet för fler stöd. Från och med den 27 augusti går det att förhandsansöka om både företags- och projektstöd på Jordbruksverkets webbplats.

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst och efter det kan du börja med din investering, men tänk på att alla utlägg sker på egen risk fram till dess att din ansökan har blivit godkänd. I vissa fall krävs ett beslut om stöd och startbesked från ansvarig myndighet innan projektet eller investeringen kan påbörjas. I oktober ska du komplettera din ansökan och e-tjänsten öppnar då för att ta emot en komplett ansökan. I januari 2016 börjar Länsstyrelsen handlägga ansökningarna.

Fakta om landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet omfattar drygt 36 miljarder kronor och finansieras gemensamt av Sverige och EU. Pengarna används för att stödja människor och idéer som bidrar till jobbtillfällen, stärker företagens konkurrenskraft, utvecklar samverkan, förbättrar servicen och främjar miljön och natur- och kulturvärden på landsbygden. Jordbruksverket är nationellt ansvarig för programmet. Länsstyrelsens roll är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i Västra Götalands län.

Läs mer

Information hos Jordbruksverket

Information hos Länsstyrelsen

Läs Länsstyrelsens nya broschyr ”Vill du vara med och utveckla Västra Götaland” med kort information om möjligheterna i landsbygdsprogrammet.