Smak för Västra Götaland

Efter intensiva dagar på landshövdingemöte i Västra Götalands län återvände landets landshövdingar till sina respektive län. Då hade de fått många smakprov på vad vårt län kan erbjuda – zoologisk bevarandepark, skaldjur, stadsutveckling, testmiljö för trafiksäkerhet och kreativ miljö för mode, textil och design.

– Det har varit bra dagar med intressanta studiebesök som siktar mot framtiden. De kontakter vi fått här ser jag fram mot att kunna matcha med vårt näringsliv. Dessutom är det här ett bra tillfälle att som ny landshövding få träffa kollegor, säger Maria Larsson, som i våras tillträdde som landshövding i Örebro län.

Sveriges landshövdingar träffas regelbundet i Stockholm men en gång per år görs besök i ett av de 21 länen. Den här gången hade turen kommit till Västra Götaland. På programmet stod besök på Nordens Ark, information om fiske och fiskberedning i Sotenäs, presentation av stadsutveckling i Göteborg och Västlänken, visning av AstaZero (fullskalig testmiljö för säkrare trafik) samt studiebesök på Textile Fashion Center i Borås.

– Västra Götaland är ett viktigt län för hela Sverige. Särskilt uppskattade jag den samhörighet som Sotenäs kommun visade upp – samverkan i en liten kommun är nyckel till framgång. Att åka ut så här i landet en gång per år hjälper oss att identifiera guldkornen hos varandra, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län sedan 2010.

Läs intervjun i Borås Tidning med värden för årets landshövdingemöte, Lars Bäckström, för att få veta mer om vad landshövdingar gör i vardagslag.


Amurtiger, snöleopard och pilgrimsfalk var några av de hotade arter som landshövdingarna fick se på Nordens Ark under sakkunnig guidning av Linnéa Johansson, vice VD.


Vandring längs bryggan i Smögen som ibland kallas skaldjurens huvudstad. Ett uppskattat besök av alla hövdingarna. Foto: Anita Nilsson


Avslutning i länsresidenset i Göteborg. Överst från vänster Maria Larsson (Örebro), Liselott Hagberg (Södermanland), Kristina Alsér (Kronoberg), Peter Egardt (Uppsala), Berit Andnor Bylund (Blekinge), Maria Norrfalk (Dalarna), Lars Bäckström (Västra Götaland), Håkan Wåhlstedt (Västmanland), Gunnar Holmgren (Västernorrland), Minoo Akhtarzand (Jönköping), Kenneth Johansson (Värmland) och Magdalena Andersson (Västerbotten). Nederst från vänster Stefan Carlsson (Kalmar), Jöran Hägglund (Jämtland), Lena Sommestad (Halland), Margareta Pålsson (Skåne), Per Bill (Gävleborg) och Elisabeth Nilsson (Östergötland). Cecilia Schelin Seidegård (Gotland) hade hunnit ge sig iväg när bilden togs. Chris Heister (Stockholm) och Sven-Erik Österberg (Norrbotten) var inte med på mötet. Foto: Stina Olsson