Underskott på bostäder i 37 av länets kommuner

Tre av fyra kommuner i Västra Götalands län har enligt vårens Bostadsmarknadsenkät underskott på bostäder totalt sett i kommunen.
Rapportomslag

– Det är fortsatt en tuff bostadsituation. Bostadssegregationen i större städer och skillnaderna mellan olika delar i länet ökar, säger Göran Carlsson på Länsstyrelsens samhällsavdelning.

Underskottet av bostäder gäller såväl hyres-, bostads- som äganderätter och alla storlekar. Störst är behovet av hyresrätter.

– Bristen på bostäder slår särskilt hårt mot nya hushåll och de hushåll som har svaga inkomster, fortsätter Göran Carlsson. I Västra Götalands län påbörjades under förra året omkring 4 500 nya bostäder varav drygt 70 procent i storstadsområdet. Bostadsbeståndet uppgår idag till totalt till cirka 764 000 bostäder fördelat på 55 procent flerbostadshus och 45 procent småhus.

Fortfarande är det endast drygt hälften av länets kommuner, 27 av 49, som någon gång haft riktlinjer för bostadsförsörjningen. Trots behov av ökad mellankommunal verksamhet, eftersom bostadsmarknaden ofta sträcker sig över kommungränser, är det endast 17 kommuner som anser att man samråder kring planeringen av bostadsförsörjningen.

Kommunerna är optimistiska i sina bedömningar av kommande bostadsbyggande och planerar omkring 7 000 nya bostäder under 2015 och närmare 8 500 under 2016. Länsstyrelsen är något mer återhållsam i sin bedömning och räknar med att omkring 5 000 bostäder påbörjas under 2015 och närmare 6 000 bostäder under 2016.

Läs mer i Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2015

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med bostadsmarknaden


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21