Beslagtagna kräftor vid kräftpremiären

Förra helgen var det kräftpremiär i Vättern. Länsstyrelsens fisketillsyn i Jönköping och Västra Götaland hade tillsammans med Sjöpolisen Göteborg mycket att göra. Under helgen beslagtogs tre större fångster av småkräfta, ett antal redskap utan flyktöppningar och dessutom rapporterades det om ett fall av sjöfylleri.
Kräftburar

Minimimåttet på kräfta är satt till 10 centimeter. Detta är bland annat till för att kräftorna ska hinna reproducera sig innan de fångas. Flyktöppningar på kräftburarna finns till för att kräftor under minimimåttet ska kunna krypa ut ur burarna så att bara de stora fångas i buren.

Reglerna är till för att vi även i framtiden ska kunna ha starka kräftbestånd som tål att fiskas på. Vid fångst av kräftor ska storleken omedelbart kontrolleras och de som är för små återutsättas på den plats där de har fångats.

Under helgens kontroller kunde det också konstateras att majoriteten av de fiskande märkt ut sina redskap korrekt med så kallade fiskekulor. De var även bra märkta med namn och telefonnummer samt F eller E för Fritidsfiske alternativt Enskild fiskerätt.  En påtaglig förbättring jämfört med föregående år.

– Bevakningen av kräftfisket kommer ha fortsatt hög prioritet och särskilt fokusera på de brister som hittills har framkommit, säger David Solstorm, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.    

Vid fiske av kräftor kom ihåg att:

  • Var noga med minimimåttet på 10 centimeter.
  • Märk dina burar och kräftsump korrekt.
  • Alla burar ska ha flyktöppningar på 28 millimeter.
  • Kontrollera väderrapporten före fisket. Du är ansvarig för att ta in ditt redskap. Fiska endast om vädret tillåter dig att hämta in dina redskap under helgen, senast söndag klockan 17.00 samma helg.
  • Var nykter på sjön. Detta för din egen och andras säkerhet!

Information om gällande regler vid kräftfiske i Vättern hittas på: