Anmäl dig till klimatanpassningsdagen

Du som arbetar med frågor relaterade till fysisk planering, kulturarv, säkerhet, vatten och miljö i länets kommuner – anmäl dig senast 19 augusti till Länsstyrelsens klimatanpassningsdag. 

Den 3 september anordnar Länsstyrelsen i Västra Götalands län en klimatanpassningsdag på temat ”Varför kommunala klimatanpassningsplaner?”

Dagen kommer att erbjuda information om senaste klimatdata, en inblick i det fortsatta nationella och regionala klimatanpassningsarbetet samt goda exempel på strategier och konkreta klimatanpassningsåtgärder på kommunal nivå.