Regionalt klimatarbete får beröm

Genom länsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier har utmanande mål satts och många åtgärder genomförts. Det visar den rapport som Energimyndigheten och Naturvårdsverket ställt samman för perioden 2010-2014.

Länsstyrelserna fick 2010-2014 ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Nu har resultaten summerats i en rapport.

Läs mer om rapporten