Nu finns naturum Kosterhavets utställning på ytterligare språk

Naturum Kosterhavets utställning ska beröra alla sinnen. Vi vill beröra med bild, struktur, lukt, ljud, smak och ord. Nu har vi översatt utställningens audioguide till ytterligare två språk – norska och arabiska.
Foto: Anders Tysklind

För att göra språket i utställningen tillgängligt har all text passerat Centrum för lättläst. Detta för att vi ska undvika onödigt komplicerade ord och meningar.

Att förmedla Kosterhavet på flera språk är också ett sätt att öka tillgängligheten, delaktigheten och kunskapen inom vårt viktiga uppdrag – att sprida kunskap och inspiration om natur och miljö.

Audioguider underlättar

Alla texter är sedan tidigare översätt till tyska och engelska. Dessa två språk, samt svenska, finns på audioguide till utställningen.

Med en audioguide får besökaren hela utställningen berättad för sig på ett språk man förstår väl. Även besökare med svenska som huvudspråk kan alltså låna en audioguide för att lyssna på utställningens berättelser. Att lyssna kan ge en mer koncentrerad upplevelse.

Nytt för sommaren 2015

Med de målsättningar som Länsstyrelsen i Västra Götaland har avseende tillgänglighet har naturum Kosterhavet utvecklat audioguidesystemet ytterligare genom att två nya språk har lästs in i systemet. Det rör sig om arabiska och norska. Vi hoppas kunna fortsätta med ytterligare språk de kommande åren. Kanske står spanska på tur.