Töm din båts toalettavfall i land!

Sedan 1 april i år finns en lag som förbjuder att man släpper ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, sjöar samt vattendrag.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten! Att tömma är gratis eller ingår i hamnavgiften. Förbudet har införts av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen.

Transportstyrelsens hemsida kan du få mer information om vad lagen innebär och hitta stationer för tömning i ditt område. Där finns en interaktiv karta över stationerna i hela Sverige; Hitta sugtömningsstationer.

Läs mer om tömningsstationer för fritidsbåtars toalettavfall.