Välkommen till vackra Vrångstad

Packa fikakorgen och ta en tur till Vrångstad, i Tanum, i sommar. Väl på plats tar vandringsleden dig genom en mycket vacker och spännande kulturmiljö. Vandringen bjuder bland annat på ett möte med ett av Bohusläns största och mest välbevarade gravfält.
Skogsbild från Vrångstad.

I Bottnadalen vid Bovallstrand ligger ett dramatiskt landskap med öppen åkermark mellan stupande berg. Det som idag är åker var under förhistorisk tid en havsvik.

Vid Vrångstad, där dalen smalnar till en trång passage mellan två berg, finns ett område som attraherat människor under lång tid. Spåren från förr finns kvar än idag. I bergssluttningarna ligger mäktiga och välbevarade gravar från både järn- och stenåldern. Här finns bland annat ett område med ett 90-tal gravar, högar och resta stenar.  

Läs mer här: Historia på plats.