Nu är det strandskyddskontroll inom naturvårdsområdet Kållands skärgårdar

Nu när sommarvärmen är här tar sig många ut i Vänerns vackra skärgårdar för att sola, bada och njuta av orörd natur. Då passar också Länsstyrelsen på att kontrollera strandskyddet inom naturvårdsområdet Kållands skärgårdar, Lidköpings kommun. Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse.
Kållands skärgårdar. Foto: Kristina Höök Patriksson

Länsstyrelsen brukar välja ut något strandskyddsområde varje sommar för särskild kontroll. I år kommer vi att använda kajak i arbetet. Med kajaken kan vi snabbt och smidigt ta oss runt i den örika och bitvis grunda skärgården vid Kålland.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Inom naturvårdsområden och naturreservat har Länsstyrelsen tillsyn över strandskyddet, på övriga ställen är det kommunerna.

Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

Kållands skärgårdar är ett stort naturvårdsområde. Många besöker området med båt för att bada, sola och njuta av stillhet och orörd natur. Det är också ett område med ett rikt växt- och djurliv, inte minst fågelliv.

I första hand sker kontrollen i närheten av bebyggelse, men det finns uppgifter om att anordningar ställts upp ute på obebodda öar. Det kommer vi också att kontrollera.


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Kristina Höök Patriksson
Länsstyrelsen, biolog
010-224 51 63
0701-80 53 93
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland