Extra miljoner till länets naturreservat

I den beslutade vårändringsbudgeten får Länsstyrelsen Västra Götaland drygt 7,6 miljoner kronor för att förvalta och sköta länets naturreservat.

– Pengarna ska främst användas för att öka tillgängligheten i naturreservaten, men även för att komma ikapp med eftersatta åtgärder, säger Jörel Holmberg på Länsstyrelsens naturavdelning. 

Trots att antalet naturreservat har ökat med mer är 100 under de senaste åtta åren, har anslaget för skötsel legat kvar på samma nivå. Något som inte håller i längden. Nya naturreservat kräver ofta åtgärder som skyltning, iordningställande av parkering och vandringsleder. Även skötseln kostar stora summor.

– Många naturreservat är småskaliga och kräver en traditionell skötsel för att klara de arter som finns i området. Det är ingen stordrift och därför oftast dyrare än normal skötsel, fortsätter Jörel Holmberg. 

De nya pengarna kommer bland annat att användas till vandringsled längs Säveån, mulltoaletter för kajakpaddlare i Bohuslän, VA-anslutning på Hållö vid Smögen och stängsling av hagmarker i Skaraborg. 

 


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Jörel Holmberg
Funktionschef
010-224 51 69
070-180 53 95

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland