Höga ambitioner inför Samö 2016

Samverkansövning 2016 går av stapeln om ett och ett halvt år och utgångpunkten för övningen är ett scenario med höga vattenflöden i västra Sverige. I juni samlades ett 90-tal organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap för att lyfta sina ambitioner med övningen.
Deltagarna har inlett arbetet med att formulera mål för övningen. Det övergripande målet är att övningen ska utveckla förmågan att skydda människor, miljö och samhällets funktioner när vi drabbas av en samhällsstörning. Deltagarna formulerar specifika mål som handlar om till exempel samverkan mellan myndigheter, kommunikation till allmänheten och prioritering av samhällets resurser.