Kräftpest i Dalbergså vattensystem

Några sjöar på Herrestadfjället i västra utkanten av Dalbergså avrinningsområde har drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen har beslutat om kräftfiskeförbud och går ut med regler för att hindra ytterligare spridning.

Efter rapport från sportfiskare om ett större antal döda flodkräftor i Vrångevattnet har kräftor samlats in och skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som i sin analys konstaterat kräftpest.

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Dalbergså vattensystem inom kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Vänersborg och Mellerud, undantaget den del som ligger uppströms dammen vid Assarebyns kvarn och såg i Krokån.

I sjöarna Metsjö, Vrångevattnet, Västra Krokevattnet och Långagna är det därför förbjudet att fånga kräftor och att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

I övriga delar av det kräftpestförklarade området är det förbjudet att saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor. Det är även förbjudet att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats. Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinficering.

Nya skyltar med regler kommer att sättas upp vid berörda vattendrag. Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

Se karta över det kräftpestförklarade området

Läs mer i beslutet om kräftpestförklaring

Läs mer om regler för kräftpestsmittat vatten

FAKTA

Kräftpesten introducerades till Sverige i början av 1900-talet genom import av kräftor. Sedan kräftpesten började spridas i Sverige har cirka 97 procent av flodkräftsbestånden försvunnit. Kräftpesten är en algsvampsjukdom som sprids med sporer och främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor eller smittat vatten.

Smittade flodkräftor har bristande flyktbeteende och kan ses utefter strandkanter dagtid. Lyfter man upp en smittad flodkräfta hänger klorna i stället för att normalt spärras upp till försvar och bakkroppen är slapp. Ser man sådana kräftor i sitt vatten ska man kontakta Länsstyrelsen för instruktion om provtagning. Kräftpest är helt ofarlig för människor.

Det är inte heller farligt att bada i kräftpestsmittat vatten. Även hundar kan bada, men man ska inte låta hunden bada i flera olika vatten under en promenad om man rör sig i område med kräftpestförklaring.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Fredrik Larson
Länsfiskekonsulent
010-224 55 27
070-600 48 31

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland