Nya siffror på varg, lodjur och kungsörn i länet

Under vintern 2014/2015 har Länsstyrelsens rovdjursspårare spårat lodjur och varg. Vi har också spanat efter spelflygande kungsörn under våren. Inventeringarna har resulterat i tio föryngringar av lodjur och två familjegrupper av varg i länet. Däremot har vi inte hittat några häckande kungsörnar.
Foto: Per Wedholm

I vargreviret Kroppefjäll föddes valpar våren 2014. Tiken i reviret sköts vid en skyddsjakt i slutet av december samma år. Alfahannen är troligen inte kvar i området. Det är däremot tre valpar, enligt DNA-analyser av spillning.

På Kynnefjäll är den genetiskt värdefulla alfatiken borta, men hannen är kvar i området. Där har vi under vintern spårat och hittat spillning från fyra valpar som föddes våren 2014.

Länsstyrelsen har även hittat revirmarkerande varg i området kring Laxarby, men kan inte säkert bevisa att det rör sig om ett revirmarkerande par.

De senaste årens vintrar har varit snöfattiga. Snön har i bästa fall legat ett par dagar men oftast har den töat bort snabbare än så. Detta försvårar för Länsstyrelsens rovdjursspårare att snabbt hitta och spåra djuren.

Länsstyrelsen har därför köpt in viltkameror som vi placerat ut vid döda rådjur och platser där vi vet att lodjur går. Tack vare tips från jaktvårdskretsar och markägare cirkulerade kamerorna till olika platser i länet, där varje kamera satt två veckor på samma plats. Vi kunde identifiera två familjegrupper av lodjur tack vare kamerorna.

Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med jaktvårdskretsar, markägare och allmänheten så att kamerorna kan placeras på platser där rovdjuren finns. Det ger oss möjligheter till en mer korrekt uppskattning av antalet rovdjur i länet.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Nelly Grönberg
Inventeringsansvarig rovdjur
010-224 54 71
0706-02 49 87
nelly.gronberg@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland