SAMÖ 2016 - samverkan med ambitioner

SAMÖ 2016 står för Samverkansövning 2016. Ett 90-tal organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap deltar. Om cirka ett och ett halvt år genomförs övningen utifrån ett scenario med höga vattenflöden i västra Sverige. Deltagarna har i dagarna bestämt ambitionsnivån och vad de vill få ut av övningen.
Ett 90-tal organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap deltar i SAMÖ 2016. Foto: MSB

På tisdag 9 juni samlas övningsdeltagarna för SAMÖ 2016 till en första gemensam planeringskonferens. Under våren har samtliga övande aktörer lagt fast ambitionsnivån för sin medverkan i samverkansövningen. Syftet med dagen är att hitta samverkansformer mellan olika aktörer för att få ut det mesta av övningen.

- Vi vill lyfta ambitionsdokumenten och hur aktörerna kan samverka med varandra. Utifrån det ska vi tillsammans formulera mål för övningen, säger Anders Frelek, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har tagit initiativ till SAMÖ 2016 och driver arbetet tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län. De organisationer som kommer att delta i övningen har i ett tidigt skede fått uppdrag att identifiera egna styrkor och möjliga samarbetsområden. Varje organisation har utsett en lokal övningsledare som ansvarig i förberedelserna. Denna grupp träffas på tisdagens planeringskonferens.  

Bland de övande organisationerna finns 55 kommuner, fyra länsstyrelser, 18 centrala myndigheter samt Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen och privata aktörer.  

Vad blir nästa steg? En viktig del i arbetet med SAMÖ 2016 är att redan från start tänka på hur övningen ska utvärderas. De lokala övningsledarna har fått i uppgift att utse lokala utvärderare.    

Fakta om SAMÖ 2016

SAMÖ 2016 är en övning som ska pröva och beskriva de övande aktörernas förmåga till ledning, samverkan och kriskommunikation. Det ska göras utifrån en nationell händelse som påverkar en eller flera viktiga samhällsfunktioner. Flera samhällssektorer samt myndigheter med geografiskt områdesansvar på samtliga nivåer kommer att bli engagerade i övningen.  

Övningen kommer att bygga på höga flöden och höga havsvattennivåer som påverkar Västra Götaland och Värmland. Detta leder till störningar i såväl försörjnings- och transportsystem som i annan samhällsviktig verksamhet.  

Läs mer om SAMÖ 2016