Kungliga stipendier till Essunga och Stenungsund

Essunga Ryttarförening i Nossebro och Idrottsskolan i Stenungsund fick idag ta emot stipendium från Konungens Jubileumsfond. Stipendierna delades ut av landshövding Lars Bäckström vid en mottagning på residenset.

Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige har som ändamål att främja barns och ungdomars fostran samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning till det.

Essunga Ryttarförening

Gunilla och Sören Restin (Essunga Ryttarförening) tillsammans med Lars Bäckström.
Gunilla och Sören Restin (Essunga Ryttarförening) tillsammans med Lars Bäckström.

Föreningen har drygt 300 medlemmar, varav närmare 200 är ungdomar. Den bedriver ridskola, inackorderingsstall och tävlingsverksamhet. Allt eftersom ekonomin medger fortgår en tillgänglighetsanpassning av stall och ridhus.  Essunga Ryttarförening är enligt kommunen en av endast två föreningar i kommunen som i dagsläget arbetar medvetet för att aktivera personer med en funktionsskillnad.

Idrottsskolan, Stenungsund

Lars Bäckström tillsammans med Tommy Karlsson och Tommy Magnusson (Idrottsskolan).
Lars Bäckström tillsammans med Tommy Karlsson och Tommy Magnusson

Idrottsskolan är en ideell förening som fyller 30 i år. Under dessa år har alla barn i åldrarna 9-10 år i Stenungsunds kommun erbjudits att prova på olika idrotter. Idrottsskolans verksamhet leds av föreningar verksamma i kommunen. Deltagarna får under två år prova ett tiotal olika idrotter. Barnen betalar en avgift för att delta, men Idrottsskolan står för all nödvändig utrustning, utöver idrottskläder.