Montering av laxränna avslutar Säveåprojektet

Den sista delen i fiskvägen vid Hedefors har monterats. Det är en speciell plåtränna för utvandrande laxungar som satts upp vid det nya fingallret vid kraftverket i Hedefors. Monteringen innebär avslutning av Säveåprojektet som Länsstyrelsen drivit under ett decennium.
En så kallad smoltränna tar nu laxyngel och annan fisk säkert förbi turbinerna. Foto: Lennart Olsson

Genom fiskvägen i Hedefors har det skapats bättre förutsättningar för Säveålaxen, ålen och en rad andra arter som är beroende av fria vandringsvägar. Redan förra året vandrade ett 20-tal laxar upp uppströms Hedefors och tog nya lekområden i besittning.

– Projektet i Hedefors har varit mycket komplext. De geotekniska förutsättningarna har varit svåra och många myndigheter och enskilda har varit berörda. De diskussioner vi haft under resans gång med kraftbolaget och entreprenörer har lett fram till nya tekniska lösningar och ett fantastiskt slutresultat, säger Lennart Olsson som varit projektansvarig på Länsstyrelsen under större delen av tiden.

– Även om Säveåprojektet nu avslutas så kvarstår arbete med att följa upp åtgärderna och kontrollera att de får avsedd effekt. Dessutom finns behov av ytterligare miljö- och fiskevårdsåtgärder för att säkerställa de naturvärden som finns i Säveån, säger Daniel Johansson. Detta arbete kommer dock huvudsakligen ske inom ramen för Länsstyrelsens ordinarie arbete.

Byggnationerna av omlöpet och fingallret vid Hedefors har kostat drygt 30 miljoner kronor. Byggnationen har dokumenterats i två filmer som Ecofilm tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen och Sportfiskarna. Dessa filmer, som behandlar Säveåns naturvärden, finns utlagda på projektets webbplats www.saveaprojektet.se.


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Daniel Johansson
Vattenavdelningen
010-224 55 15
072-238 36 10
daniel.johansson@lansstyrelsen.se

Lennart Olsson
Naturavdelningen
070-212 40 11
lennart.s.olsson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland