Åtta av tio föräldrar litar på att tonåringen inte ska dricka på festen

Åtta av tio föräldrar i Västra Götalands län litar på sin tonåring när hen lovar att inte dricka på festen.
- Att visa förtroende men samtidigt vara tydlig och restriktiv med alkohol minskar risken för att tonåringen ska utsätta sig för risker, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete vid Länsstyrelsen.
Firande studenter. Foto: Christofer Dracke/Folio

Föräldrar visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit genomföra bland ett representativt urval av föräldrar till barn födda 1999 i länet.  

Totalt uppger 79 procent av de tillfrågade föräldrarna att de alltid litar på sina tonåringar när de säger att de inte ska dricka på festen. Samma undersökning visar att 10 procent av föräldrarna känner till att tonåringen har varit påverkad av alkohol någon gång.  

Skolavslutningen är ett av de tillfällen då många minderåriga dricker. Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker.  

Några av de vanligaste problemen som tonåringar upplever kopplade till alkohol är konflikter och förstörda eller borttappade ägodelar. Enligt CAN har också var fjärde 17-åring som druckit alkohol haft oskyddat sex. Motsvarande siffra bland 15-åringar är 14 procent.              

Föräldratips inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar. 
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.  

TÄNK OM

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten i samarbete med Länsstyrelsen, Polisen och 46 av länets kommuner. Läs mer på www.tänkom.nu.  

 

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot langning

Kontaktpersoner i kommunerna

 

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21