Landsbygdsministern leder livsmedelsdialog i Vara

Sverige ska ta fram en långsiktig livsmedelsstrategi. Med anledning av det besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Vara den 5 juni för en dialog med länets aktörer. Den centrala frågan är hur matproduktionen i Sverige och Västra Götaland ska kunna öka.
Foto: Martin Fransson

För att samla in synpunkter och förslag inför framtagning av strategin reser landsbygdsminister Sven-Erik Bucht runt och genomför dialogmöten på sex platser i landet. Nu på fredag är det Länsstyrelsen i Västra Götalands län som står som värd för livsmedelsdialogen.

– För oss i Västra Götalands län är livsmedelssektorn oerhört viktig ur flera aspekter, inte minst vad det gäller sysselsättning och frågan om en levande landsbygd, säger landsbygdsdirektör Peter Svensson.

Deltagare på mötet är aktörer som arbetar med eller på något sätt berörs av livsmedelskedjan. Ett stort antal producenter, företag och representanter för offentlig sektor har bjudits in för att delta. De kommer få möjligheten att samtala och framföra idéer inför framtagningen av livsmedelsstrategin.  

– Att en nationell strategi nu arbetas fram är väldigt glädjande. Det är viktigt med en bred dialog i frågan så att alla perspektiv från jord till bord täcks in, och det hoppas jag verkligen mötet i Vara ska bidra till, säger Peter Svensson avslutningsvis.

Livsmedelsstrategin förväntas vara klar våren 2016.

Media hälsas välkommen att vara med!

Tid: Fredagen den 5 juni kl. 11:00–15:00
Plats: Vara Konserthus, Allégatan 49, i Vara


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21