På väg mot ett friskare hav

Årets upplaga av tidskriften Västerhavet har nu kommit! Tema för året är åtgärder för en bättre havsmiljö.
Västerhavet 2015

För mer information och gratis nerladdning besök informationscentralen för västerhavet.

Fiskefria områden fungerar och åtgärder mot övergödning kan ge både gödsel och energi. Även om situationen är allvarlig finns det hopp för miljön i havet. I år ska myndigheternas stora åtgärdsprogram klubbas igenom, och redan nu genomförs en rad insatser både i havet och på land. Läs mer i nya temanumret av Västerhavet.

Samarbete som fungerar. Gynnsam samverkan mellan räkfiskare och myndigheter i Koster- Väderöfjorden har lett till ett hållbart fiske som de olika parterna kan ställa sig bakom. Vissa områden är helt skyddade från trålning och vid en uppföljning som gjordes nyligen fann man ett nytt korallrev i den skyddade bottenmiljön.

Fiskefritt fint för torsken. Även i Kattegatt har man testat att skydda ett område, den så kallade Kattegattboxen, helt från fiske. Restriktionerna omfattar även krav på sorterande rist vid fiske i omkringliggande områden. Resultaten så här långt tyder på att det allvarligt hotade torskbeståndet i Kattegatt är på väg tillbaka.

Håll fast i näringen. I Halland testas nya metoder inom jordbruket. De enkla men effektiva metoderna visar att det går att minska näringsläckaget från åkermarkerna markant. En viktig poäng är att återcirkulera näring till åkrarna.

Sjöpungar mot övergödning. Ett sätt att minska övergödningens negativa effekter kan vara att odla sjöpung. Av de snabbväxande sjöpungarna kan man få ut både energi och gödsel, samtidigt som man lyfter upp näring ur det övergödda havet.

Reträtt kan vara rätt. Ibland kan den bästa åtgärden vara att dra sig undan. När kusten eroderar till följd av kraftiga stormar och höga vattennivåer kan det vara svårt att hitta metoder som motverkar erosionen. I Skåne testar man att fylla på mer sand, strandfodring, där problemen är som störst. Det är dock oklart hur väl denna metod fungerar storskaligt, och ibland kan det bästa beslutet vara att flytta byggnader och verksamheter längre inåt land.

Länsstyrelsen Västra Götaland deltar i Kontaktgrupp hav
Rapporten ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, SLU, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Rapporten Västerhavet finns att beställa eller läsa här: http://havsmiljoinstitutet.se/publikationer/vasterhavet/vasterhavet-2015


 

Framsida på rapporten Västerhavet 2015