Information om självplockade blåmusslor fortsätter på webben

Telefonsvararen Blåmusslan (tidigare Fröken Mussla) med senaste information om lämpligheten att äta självplockade musslor har upphört. Däremot kommer Länsstyrelsen att fortsätta lägga ut information på webbplatsen för Informationscentralen för Västerhavet, vid de tillfällen då algblomningar kan påverka musslorna.
Foto: Martin Fransson

Under våren och försommaren kan blomningar av flera olika mikroalger som producerar gift förekomma. På Västkusten kan dessa alger tas upp av blåmusslor som i sin tur kan sprida giftet till människor som äter vilda plockade blåmusslor. Om man äter blåmusslor som har dessa gifter i sig kan man drabbas av magsjuka eller i vissa fall förlamning.

På grund av att Länsstyrelsen inte får tillräckligt med provtagningsresultat som visar om det för tillfället finns mikroalger som producerar gifter så kan rekommendationer om lämpligheten att äta självplockade vilda musslor inte lämnas varje vecka som tidigare gjorts på telefonsvararen Blåmusslan (tidigare Fröken Mussla).

Om Länsstyrelsen får information om att det i vissa områden finns så stora mängder av dessa alger att det kan finnas en risk så läggs denna information ut på webbplatsen för Informationscentralen för Västerhavet.

Just nu finns det stora mängder av dessa alger i området runt Tjörn och Orust, men det förekommer längs med hela kusten. Länsstyrelsen har därför gått ut med en rekommendation om att det är olämpligt att äta vilda plockade musslor längs med hela Västkusten.

– Vi har tidigare sammanställt provtagningsresultat som vi fått från Livsmedelsverket gällande odlade musslor och prover från andra organisationer som tagits frivilligt varje vecka. Dessa frivilliga prover tas inte längre och därför får vi inte en heltäckande bild av läget. Därför kan vi inte regelbundet lämna rekommendation om lämpligheten att plocka musslor, säger Jessika Öberg, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi ser just nu över möjligheterna att få finansiering för att själva kunna ta de prover som krävs och därmed kunna starta telefonsvararen Blåmusslan igen.

 


 Kontakta oss

Jessika Öberg
010-2244856

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00