Fastighetsägare kan spara 22 procent genom energibesparande åtgärder visar mätningar

Förutom de stora vinsterna för miljön, finns det även stora besparingar att göra i rena pengar för fastighetsägare som investerar i energieffektiviseringsåtgärder. Detta visar resultaten från ett projekt som Länsstyrelsen och Fastighetsägarna GFR genomför tillsammans.

Energiutmaningen – från mål till mätbart resultat, kallas det pilotprojekt som nu ska presentera sina resultat vid ett slutseminarium i Göteborg. På seminariet får vi höra om hur mycket besparingspotential besiktningar av fastigheter har påvisat. Exempelvis kan investeringar i isolering sänka uppvärmningskostnaderna rejält. Inköp av nya maskiner till gemensamma tvättstugor kan löna sig efter bara tre års tid.

Vi kommer även att föra diskussion kring hur vi uppnår mätbara resultat till 2016.

Media hälsas välkomna!

Tid: Tisdagen den 19 maj kl. 8:30-13:00
Plats: Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9, sal Afrodite


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88