Så har länets kommuner nått framgång inom energieffektivisering

Kommunerna i Västra Götalands län bedriver på många håll ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Nu finns ett antal goda exempel sammanställda i en skrift som Länsstyrelsen har tagit fram.
  • Lilla Edets kommun minskar restiden för sina medarbetare med hjälp av resfria möten. 
  • Göteborgs Stad har ersatt nästan hela sin fordonsflotta med miljöfordon. 
  • Tydliga mål och en helhetssyn på energi i enskilda byggnader och hela bestånd har möjliggjort halverad energianvändning i åtgärdade byggnader i Lidköpings kommun. 
  • Skövde kommun har minskat både underhållet och energianvändningen i gatubelysningen genom att byta ut gamla lampor med energieffektiva alternativ.
  • I Lerums kommun har visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” bidragit till att skapa tydliga målbilder för energiarbetet.
  • Dalslandskommunerna har genom samverkan samlat sina resurser och åstadkommit mer tillsammans än var för sig. Bland annat har de satsat på energieffektivisering i fastigheter och pumpstationer.
Framsida på skriften Kommunal energieffektivisering

Med hjälp av dessa exempel kan förhoppningsvis fler kommuner inspireras till att påbörja projekt. Läs mer om kommunernas arbete med energieffektivisering i skriften Kommunal energieffektivisering.