Fältvandring betesmarker

Vi bjuder in till fältvandringar på olika platser i länet. Där berättar vi om skötsel av betesmarker och visar på natur- och kulturvärden. Vi kommer också att informera om vilka ersättningar som finns och de nya villkor och regler för ersättningarna som är klara hittills. Välkomna!
Betesmark och ko

Kursen är kostnadsfri, men ta med matsäck och kläder efter väder.

Målgrupp: Du som har intresse av betesmarkernas natur- och kulturvärden och vilka regler som gäller för den nya miljöersättningen för betesmarker.