Nytt nummer av Jordbiten

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är ett rikt odlingslandskap.
Framsida Jordbiten nr 2 2015

Vad kan vi göra för att bevara vårt odlingslandskap, och hur kan vi utveckla det? I senaste numret kan du bland annat läsa om insatser för mångfald, naturbete, slåtterängar, jordkällare,  fjärilar och vilda bin, våtmarker, EU-stöd och den bärtörstande djävulsflugan.

Läs mer i Jordbiten nr 2 2015