Råd till lantbrukare för att förebygga antibiotikaresistens

Nu finns ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Syftet är att förhindra att bakterien sprids mellan människor och djur och därmed förebygga antibiotikaresistens.

Människor och djur kan smitta varandra med olika varianter av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus). Eftersom MRSA idag ökar bland människor, har risken ökat också för att djuren ska smittas.

Det är första gången nationella myndigheter samlar konkreta råd om hur människor som arbetar med djur i lantbruksmiljöer kan bete sig för att undvika smittspridning. Kunskapsunderlaget är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare, men även länsveterinärer. Det tar bland annat upp riskfyllda arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik som påverkar vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga smitta.

Läs mer i pressmeddelandet från Socialstyrelsen.