Ensamma djurungar är sällan övergivna

Nu när våren äntligen kommit, fylls naturen av nytt liv. Då är det lätt att tro att ensamma djurungar som hittas ute i naturen är övergivna. Men en ensam unge är sällan föräldralös eller övergiven utan föräldrarna finns oftast i närheten.
Rävunge. Foto: Kathlyn Nilsson

Kommer barnen med en upphittad djurunge, be dem visa var de fann den och sätt sedan tillbaka djuret på samma plats så snabbt som möjligt. Hittas djuret vid en vägkant flytta den till en säkrare plats i närheten. Det stämmer inte att honan överger sina ungar om människor har tagit i dem.  

Alltså - undvik att ta hand om djurungar som du ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Om du med säkerhet vet att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven, kontakta då Polisen eller Naturvårdsverket. Ta inte hand om djurungen själv. Är djuret skadat, kontakta förbundet Katastrofhjälp - Fåglar och Vilt (KFV). Är djuret allvarligt skadat har du rätt att avliva frilevande djur av djurskyddsskäl enligt 40 § i jaktförordningen.

Rävunge. Foto: Kathlyn Nilsson