Positivt startmöte inför SAMÖ 2016

Den 14 april hölls startmötet inför övningen SAMÖ 2016 på Billingehus i Skövde. Representanter från cirka 90 organisationer träffades för att skapa förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av övningen. Stämningen var god och deltagarna tog möjligheten att lära känna varandra.
Konferensåhörare. Foto: Karin Ladberg

Under dagen presenterades syftet med övningen, processen framåt, vad rollen som lokal övningsledare innebär, övningens utformning samt erfarenheter från andra övningar. Anders Frelek från Länsstyrelsen i Västra Götalands län höll ihop dagen och hela projektgruppen för SAMÖ 2016 fick möjlighet att presentera sig för det hundratal deltagare som kommit från de medverkande länens kommuner, landsting och länsstyrelser samt från myndigheter och andra organisationer.

Positivt att få öva tillsammans

Anne Hellström från Forshaga kommun var en av dem som kommit till mötet i Skövde.

– SAMÖ 2016 är en utmärkt möjlighet att öva en stor händelse över de geografiska gränserna. På detta sätt kan vi dra nytta av varandra och bli starkare tillsammans, menade hon. Övningen bygger upp en kunskapsbank som vi alla kan ha nytta av i framtiden oavsett om nyckelpersoner byts ut. Jonas Hardestam från Folkhälsomyndigheten instämde i att det är ett mycket bra tillfälle att dra nytta av varandra.

– För Folkhälsomyndigheten är det extra viktigt inom vissa områden som smittskydd till exempel, menade Jonas. Hans förväntningar på dagen var höga och han lämnade inte Skövde besviken.

Mötas på riktigt

Från Försvarsmakten deltog Agne Gustavsson och kollegan Angelica Bille Bergman.

– Försvarsmaktens uppgift att stödja med ledning, samordning och kommunikation vid krislägen underlättas av att vi kan träffas och lära känna varandra, sade Agne Gustavsson. Att mötas på riktigt överträffar alla andra mötesformer och kommunikationssätt.

Möjlighet till samverkan är den viktigaste drivkraften för många av de medverkande parterna. Göteborgs Stad såg positivt på chansen att få öva samlat.

– Det är bra att vi ”tvingas” att öva de funktioner vi och andra har i samverkan med andra, menade Kenneth Lexell på Göteborgs Stad.

När mötet avslutades hade deltagarna med sig information och vägledning för att påbörja arbetet i sina egna organisationer och för att fortsätta det samlade arbetet. Nästa milstolpe i SAMÖ 2016 är ett dokument som uttrycker varje organisations ambition med övningen. Ambitionsdokumentet ska lämnas in den 12 maj.

Storövning med höga flöden för ökad krishanteringsförmåga, startmötet

Samverkansövning SAMÖ 2016 

 

Anne Hellström från Forshaga kommun   Jonas Herdestam från Folkhälsomyndigheten
Anne Hellström från Forshaga kommun ser stora möjligheter med SAMÖ 2016. Jonas Herdestam från Folkhälsomyndigheten var mycket nöjd med startmötet.
Angelica Bille Bergman från Försvarsmakten och Krister Lankinen från Räddningstjänsten Kenneth Lexell, Göteborgs Stad Gabriella Rentch från MSB
Angelica Bille Bergman från Försvarsmakten och Krister Lankinen från Räddningstjänsten fikade tillsammans. Göteborgs Stad representerades av Kenneth Lexell. Input och inspiration till scenarierna lämnades i idélådan under mötet. Gabriella Rentch från MSB var mycket nöjd med resultatet.