Oxeklev – nytt naturreservat i Vänersborg kommun

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att bilda naturreservatet Oxeklev på Kroppefjäll i Vänersborg kommun.
Skog i det nya reservatet Oxeklev

Naturreservatet är resultatet av en Komet-anmälan som omfattade markägarens hela fastighet. Den del som nu blivit naturreservat utgörs av äldre talldominerade barrskogar, kärr och några mindre sjöar. I naturreservatet finns som på så många andra ställen på Kroppefjäll rikligt med branter med senvuxen ek. Skogen är i större delen av området opåverkad av modernt skogsbruk och är cirka 120-150 år gammal.

Här finns tjäder, spillkråka och nattskärra och en del naturvårdsintressanta växter, exempelvis grantaggsvamp, ekskinn och rutskinn.

Området ska lämnas för fri utveckling och en mindre vandringsled kommer att anläggas.