Storövning med höga flöden för ökad krishanteringsförmåga

Den 14 april i Skövde träffas representanter från cirka 90 organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap till startmöte för att skapa förutsättningar för övningen SAMÖ 2016.
Logotyp SAMÖ 2016

SAMÖ står för Samverkansövning och har som syfte att öva alla nivåer i samhället vid ett och samma tillfälle för att utveckla förmågan att hantera samhällsstörningar. Övningskonceptet har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs 2016 tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Cirka 90 organisationer har meddelat att de vill vara med i övningen och har utsett en lokal övningsledare. På startmötet träffas alla övningsledarna för första gången, säger Staffan Ljunggren, en av projektledarna för SAMÖ 2016.

Bland dem som ska delta finns 60 kommuner, fyra länsstyrelser, 18 centrala myndigheter samt Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen och privata aktörer.

Planeringen påbörjades under hösten och kommer från och med startmötet att engagera alla de organisationer som ska vara med i övningen. SAMÖ 2016 kommer att genomföras under kvartal fyra 2016. Utvärderingen och arbetet med att upprätta åtgärdsplaner efter övningen kommer att pågå fram till sommaren 2017.

– Att planera, genomföra och utvärdera en övning av denna omfattning förutsätter ett bra samarbete från och med nu och fram tills övningen är utvärderad. Därför ska det bli väldigt roligt och spännande att få träffa alla de lokala övningsledarna i samband med startmötet, säger Staffan Ljunggren.

Fakta om SAMÖ 2016

SAMÖ 2016 är en övning som ska pröva och beskriva de övande aktörernas förmåga till ledning, samverkan och kriskommunikation. Det ska göras utifrån en nationell händelse som påverkar en eller flera viktiga samhällsfunktioner. Flera samhällssektorer samt myndigheter med geografiskt områdesansvar på samtliga nivåer kommer att bli engagerade i övningen.

Övningen kommer att bygga på höga flöden och höga havsvattennivåer som påverkar Västra Götaland och Värmland. Detta leder till störningar i såväl försörjnings- och transportsystem som i annan samhällsviktig verksamhet.